Revitalizace území v levostranném meandru řeky Ohře v lokalitě Loučky v Žatci