Na Naučné stezce v Holedeči přibyly ptačí budky a krmítka